Olmalımı
Olmalı
80.00%
4
80.00%
Olmamalı
20.00%
1
20.00%